Fokus på kvalitet

Vår önskan är att skapa hållbara och säkra produkter genom att använda rätt material och säkra utvecklingsprocesser samt att fullfölja de givna direktiven för varje produktgrupp.

Motivationen är både att skydda miljön och att skapa säkra produkter. Vi skapar och levererar produkter som uppfyller kraven på säkerhet såväl som miljökraven, enligt gällande EN-standard för varje produktgrupp. Vi uppfyller även kriterierna för giftfria förskolor, enligt Kemikalieinspektionen.

Teknisk beskrivning

Nova förvaringssystem för barn uppfyller EN 14749 (förvaringsmöbler) och EN 71-3 (migration till trä).

Prestandadeklaration

Unik identifikationskod för produkttyp: Björk plywood limmad med karbamid-formaldehydhartsbas.