Bejco AB grundades 2016 av Bengt Johansson

Vi är ett ungt företag, men våra medarbetare står för en bred kompetens och lång erfarenhet i olika roller. Vår långa yrkeserfarenhet och breda kompetens garanterar att vi står för kvalitet och säkerhet. Vi besitter ett utbrett kontaktnät inom möbeltillverkning I Östeuropa, Baltikum och delar av Asien, bl.a. Kina. Vi är väl förtrogna med kravställningar, produktstandarder och de miljökrav som ställs inom de områden vi verkar i.

Bengt Johansson
Utbildad Möbelsnickare med totalt 50 år i yrket.
Har arbetat som möbelförsäljare och gruppchef KF Miljö 7 år, Inredningsmontör 8 år.
Egenföretagare i möbel & snickeribranschen 23 år.
Produktutvecklingstekniker Barnens Ikea 7 år.
Senior produktutveckling/Inköpstekniker Lekolar  5 år.

Björn Johansson
Inköps- & Produkttekniker.
Utbildad möbelsnickare

honey bae male enhancement reviews evo pills viagra for the brain grow or die penis enlargement product reviews epic male enhancement longer fuller stronger 7k male enhancement sex pills for rock hard performance can diet and exercise cure erectile dysfunction watermelon can cure erectile dysfunction best working male enhancement pills maxsize male enhancement formula tablets rejuvenate cbd gummies for ed pills to help with erectile dysfunction will cocoa help with my sex drive does giving blood help erectile dysfunction male enhance penis pill who makes wegovy medication ozempic versus wegovy for weight loss slim candy keto gummies with apple cider vinegar why is wegovy not available diet pills phentermine 30 mg diet weight loss pills on daytona beach what diet pills did jessica simpson take prescribed fat burning pills shark tank about keto pills apple cider vinegar gummies private label amazing fat burning pills yogi tea to lose weight how to not be hungry and lose weight extreme weight loss show diet pills cbd gummies rock hill sc ca merchant liscense cost to uy cbd products wholesale green therapy cbd gummies best cbd gummies gnc prime cbd gummies 300mg para que sirve how many mg of cbd gummies to sleep how long do thc gummies have effect what are cbd benefits rejuvenate cbd gummies para que sirve thc gummy and sleep medications cbd gummies bellingham can cbd gummies cause shortness of breath