Mobila lekplatser

Utvecklingen av PLAY husbil och PLAY bil med husvagn har haft interaktionen mellan små barn i fokus. Studier visar att interaktion sker främst runt stora föremål såsom soffor, golv, lektunnlar och liknande, detta är även flera forskares uppfattning. Flera barn verkar vilja ha ett utrymme och tycks ha en gräns för hur nära andra barn får komma. Vi ser det som viktigt att ha en positiv inställning till barns sociala samspel och se det som en grund i vårt arbete med att ta fram produkter anpassade för små barn.

Kom ihåg!

Viktigt att  barn i olika åldrar får samspela med varandra. För visst har de nytta av varandra?

Låt fantasin flöda - egen design

Bejco erbjuder sina kunder att liksom på bilar och lastbilar kunna stripa sin egen husbil eller bil med husvagn. Vi hjälper dig att skissa upp ett förslag efter dina önskemål såsom företagsfärger, logotyper och ert yrkesområde. Kontakta bengt.johansson@bejco.se för mer info.

Teknisk specifikation

Produkterna uppfyller kraven på säkerhet såväl som miljökraven, enligt gällande EN-standard. Vi uppfyller även kriterierna för giftfria förskolor enligt Kemikalieinspektionen. Endast för inomhuslekplatser.

PLAY - produkter som står upp för sitt namn, fråga barnen!

red male enhancement pills burro male sexul enhancer pill best thing for penis enlargement natural male enhancement before and after in tamil can a erectile dysfunction be cured cannutopia male enhancement cbd do strawberries help erectile dysfunction natural pills to increase sex drive hypertension medication safe erectile dysfunction sublingual drugs for erectile dysfunction ncbi male enhancement natural top 10 list erectile dysfunction pills how to make your own sex pills best cheap male enhancement what is the best time to take acv keto gummies keto acv gummies dolly parton ntx keto bhb gummies official site good weight loss pills for women weight loss organic supplements how do i take apple cider vinegar gummies coming off the mini pill weight loss turbo slim diet pills weight loss diet pill average weight loss ginger root supplement weight loss hoodia weight loss pills review best weight loss aid supplements tanya burr weight loss pills organic apple cider vinegar gummies with the mother buy ultra cbd gummies thc gummies sour cbd gummies stanley brothers hemp gummies for stop smoking full spectrum apple rings cbd gummies green roads cbd for pain products of cbd lamoos cbd gummies element delta 9 gummies upwellness cbd gummies ripe balance gummies thc can cbd gummies expire