Mobila lekplatser

Utvecklingen av PLAY husbil och PLAY bil med husvagn har haft interaktionen mellan små barn i fokus. Studier visar att interaktion sker främst runt stora föremål såsom soffor, golv, lektunnlar och liknande, detta är även flera forskares uppfattning. Flera barn verkar vilja ha ett utrymme och tycks ha en gräns för hur nära andra barn får komma. Vi ser det som viktigt att ha en positiv inställning till barns sociala samspel och se det som en grund i vårt arbete med att ta fram produkter anpassade för små barn.

Kom ihåg!

Viktigt att  barn i olika åldrar får samspela med varandra. För visst har de nytta av varandra?

Låt fantasin flöda - egen design

Bejco erbjuder sina kunder att liksom på bilar och lastbilar kunna stripa sin egen husbil eller bil med husvagn. Vi hjälper dig att skissa upp ett förslag efter dina önskemål såsom företagsfärger, logotyper och ert yrkesområde. Kontakta bengt.johansson@bejco.se för mer info.

Teknisk specifikation

Produkterna uppfyller kraven på säkerhet såväl som miljökraven, enligt gällande EN-standard. Vi uppfyller även kriterierna för giftfria förskolor enligt Kemikalieinspektionen. Endast för inomhuslekplatser.

PLAY - produkter som står upp för sitt namn, fråga barnen!